Οικιακές Εργασίες - Συντηρητές. Προσωπικό στο γραφείο εργασίας ΕΛΠΙΔΑ