Οικιακοί Βοηθοί - Καθαρισμοί. Προσωπικό στο γραφείο εργασίας ΕΛΠΙΔΑ