Φύλαξη Παιδιών (Baby Sitters). Προσωπικό στο γραφείο εργασίας ΕΛΠΙΔΑ