ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠΙΔΑ