ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΛΥΦΑΔΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠΙΔΑ