ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠΙΔΑ